Ogres upe Ērgļos ir Latvijas pavasara krāčūdens topā!

Laivotāji maršrutu parasti uzsāk labajā krastā pie Ogres upes tilta, kur ērtāk ielaist ūdenī laivas.
Jūsu ērtībām blakus atrodas “Kores konditoreja“.

Apmēram 6-7 km pēc Ērgļiem Ogre ir lēna, tad sākās Brāžu krāces – labākais Ogres augšteces posms.
Vidējais kritums krācēs ir ap 3-3,5 m/km. No sportiskā viedokļa lielā ūdenī šīs krāces ir interesantas un dažādas.
Krāču garums ir apmēram 10 km.
Brāžu krāču beigu daļā ir bijušo Emmas dzirnavu, tagad Vecogres HES aizsprosts, apmēram 4 m augsts.
Vienas dienas maršrutu no Ērgļiem parasti beidz pie Kalnadalbu brasla – no šejienes ir visīsākais ceļš atpakaļ uz Ērgļiem – 15 km
(svarīgi, ja tur palikuši auto).

Nobraucienu pa Ogri var uzsākt visai augstu – apmēram no Līderes. Cirstos Ogre jau ir liela upe.
No Cirstiem līdz Ērgļiem Ogrē ir diezgan daudz sīku straujteču un krācīšu.
Kritums – apmēram 1,5 m/km; upes platums 10-15 m.

Laivu nomu ar piegādi piedāvā:

  • Biedrība “Ērgļu Skati”, tālrunis: +371 28330027, e-pasts: marcis.feldbergs@gmail.com
  • SIA “A.A.Mežmalas”, tālrunis: +371 26649575, +371 29366723, e-pasts: info@mezmalaslaivas.lv, www.mezmalaslaivas.lv
  • SIA “Campo”, tālrunis +371 29404049, +371 29222339, e-pasts: campo@laivas.lv, www.campo.lv, www.laivas.lv

“Mežmalas laivas” piedāvā 1 dienas maršrutu “Brāžu krāces”:
Sākums: tilts pāri Ogrei Ērgļos
Beigas: Vecogres HES
Maršuta garums: 19 km

Maršuta apraksts:

Sportisks, pietiekoši spēcīgs vienas dienas ūdenstūrisma maršruts. Maršrutā ir straujteces un krāces pār laukakmeņu krāvumiem, asi līkumi. Šīs krāces iesācējiem var šķist nepārtrauktas, tāpēc jāprot atpazīt “melnais akmens” no mēles, un ne tikai…. Palos jāuzmanās no piespiedēm pie krastiem un akmeņiem upes gultnē, straumē iekritušiem kokiem un, iespējams, arī ledus sastrēgumiem. Braucējiem jārēķinās ar upes straumes spēku un savu meistarību, tāpēc pirmajā reizē dodoties šajā maršrutā mēs iesakām izvēlēties piepūšamās laivas, tomēr, ja pieredze un meistarība atļauj, tad vienvietīgais SOT būs īstā manta.

Video par Vidzemes upēm: “Laimīgiem kopābūšanas mirkļiem” un “Piedzīvojums aiz katra līkuma“.