Velomaršruts Ērgļi – Viesakas – Jumurda – Ērgļi

Maršruta garums 46 km, ceļu segums – 6 km asfalts, 40 km grantētie un zemes ceļi.

Apraksti ir izkārtoti virzienā Ērgļi – Palšu purvs – Viesakas – Jumurda – Ērgļi.

 Ērgļu vidusskola ar stadionu, sporta halli, basketbola laukumu (ziemā – hokeja laukums) un skeitparku
 Ērgļu arodvidusskola
 Z/s Dāvelnītis, tālrunis 26533140(vērojams liellopu ganāmpulks)
 Palšu purvs
 Linezers
 Cirstu muiža
 Jumurdas pils un parks
 Jumurdas ezers
 Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi”
 Pulgošņa ezers
 “Podnieka nams”
 R. Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki